Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
UV-9551/2020
07.05.2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
13129/2020–M_OPVA
§ 104a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v zákona č. 89/2020 Z. z.
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
7
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 07.05.2020 docx 42,66 kB
pdf Predkladacia správa 07.05.2020 pdf 202,75 kB
pdf Vlastný materiál 07.05.2020 pdf 151,48 kB
pdf Dôvodová správa 07.05.2020 pdf 253,93 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 07.05.2020 pdf 164,69 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 07.05.2020 pdf 181,43 kB
pdf Doložka vplyvov 07.05.2020 pdf 433,25 kB
pdf Obal 07.05.2020 pdf 286,72 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 07.05.2020 223,92 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 277/2020 Uznesenie

História:
07.05.2020 10:29
07.05.2020 10:29