Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
UV-12594/2020
12.06.2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
16207/2020-M_OPVA
§ 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z.
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
8
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 12.06.2020 docx 28,41 kB
pdf Predkladacia správa 12.06.2020 pdf 199,26 kB
pdf Vlastný materiál 12.06.2020 pdf 129,92 kB
pdf Dôvodová správa 12.06.2020 pdf 216,45 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 12.06.2020 pdf 213,47 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 12.06.2020 pdf 125,39 kB
pdf Doložka vplyvov 12.06.2020 pdf 428,40 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 12.06.2020 pdf 272,09 kB
pdf Obal 12.06.2020 pdf 212,34 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 17.06.2020 464,18 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID - 19 377/2020 Uznesenie

História:
15.06.2020 15:28
15.06.2020 15:30