Detail materiálu

Základné údaje
Návrh záverečného účtu za rok 2019
UV-13592/2020
25.06.2020
vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
6955/2020/oER-1
Informatívny materiál – § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Informatívny
Ostatné materiály
Zaradený
d
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 25.06.2020 pdf 115,08 kB
pdf Predkladacia správa 25.06.2020 pdf 115,93 kB
pdf Vlastný materiál 25.06.2020 pdf 884,40 kB
pdf Obal 25.06.2020 pdf 128,35 kB
pdf Monitorovacia správa za rok 2019 25.06.2020 pdf 215,37 kB
pdf Zhodnotenie kontrol 25.06.2020 pdf 165,28 kB
pdf Tabuľka 1 - K 04 PaV 2019 25.06.2020 pdf 144,57 kB
pdf Tabuľka 2 - K 04 V FK n2019 25.06.2020 pdf 124,66 kB
pdf Tabuľka 3 - K 4 FO 2019 25.06.2020 pdf 178,23 kB
pdf Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele ÚPVII 2019 25.06.2020 pdf 129,39 kB
pdf Tabuľka 5 - K 04 PaV 2019 25.06.2020 pdf 136,23 kB
pdf Tabuľka 6 - K 04 V FK 2019 25.06.2020 pdf 123,49 kB

História:
30.06.2020 18:45
30.06.2020 18:45