Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na schválenie vkladu majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky do majetku právnickej osoby podľa § 13 ods. 7 písm. b) bodu 1. zákona Národnej rady SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
UV-8320/2002
18.11.2002
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
MDPT SR
2323/M-2002
na základe bodu C.3. uznesenia vlády SR č. 805 zo 17. júla 2002
Riadny
Zaradený
7
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Stanovisko 18.11.2002 rtf 13,62 kB
rtf Návrh uznesenia 18.11.2002 rtf 41,04 kB
rtf Predkladacia správa 18.11.2002 rtf 7,94 kB
rtf Materiál (správa) 18.11.2002 rtf 59,20 kB
rtf Pripomienkové konanie 18.11.2002 rtf 68,43 kB
rtf Návrh komuniké 18.11.2002 rtf 4,45 kB
rtf Obal 18.11.2002 rtf 11,75 kB
rtf Príloha 1 18.11.2002 rtf 212,51 kB
rtf Príloha 2 18.11.2002 rtf 121,26 kB
rtf Príloha 3 18.11.2002 rtf 62,10 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu na schválenie vkladu majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do majetku právnickej osoby podľa § 13 ods. 7 písm. b) bodu 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 1273/2002 Uznesenie

História:
18.11.2002 00:00
18.11.2002 00:00