Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
UV-27052/2020
14.12.2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
31820/2020-M_OPVA
§ 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z.
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
1
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 14.12.2020 docx 28,55 kB
pdf Predkladacia správa 14.12.2020 pdf 199,16 kB
pdf Vlastný materiál 17.12.2020 pdf 130,93 kB
pdf Dôvodová správa 14.12.2020 pdf 218,20 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 14.12.2020 pdf 213,74 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 14.12.2020 pdf 125,69 kB
pdf Doložka vplyvov 14.12.2020 pdf 439,86 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 14.12.2020 pdf 409,39 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 14.12.2020 pdf 280,57 kB
pdf Obal 17.12.2020 pdf 213,04 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 774/2020 Uznesenie

História:
14.12.2020 13:33
14.12.2020 13:38