Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov
UV-11031/2021
10.06.2021
minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
S11473-2021-OL
Smernica Komisie (EÚ) 2020/367 zo 4. marca 2020, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokiaľ ide o stanovenie metód posudzovania škodlivých účinkov environmentálneho hluku
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
10
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 10.06.2021 docx 28,10 kB
pdf Predkladacia správa 10.06.2021 pdf 188,70 kB
pdf Vlastný materiál 23.06.2021 pdf 632,24 kB
pdf Dôvodová správa 10.06.2021 pdf 364,20 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 10.06.2021 pdf 367,29 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 10.06.2021 pdf 363,67 kB
pdf Doložka vplyvov 10.06.2021 pdf 444,64 kB
pdf Tabuľka zhody 10.06.2021 pdf 591,03 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 10.06.2021 pdf 825,40 kB
pdf Vyhlásenie 10.06.2021 pdf 170,07 kB
pdf Konsolidované znenie 10.06.2021 pdf 544,05 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 10.06.2021 pdf 242,82 kB
pdf Obal 23.06.2021 pdf 566,03 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 16.06.2021 470,66 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov 339/2021 Uznesenie

História:
11.06.2021 15:12
11.06.2021 15:13