Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
UV-11109/2021
11.06.2021
podpredseda vlády a minister financií; guvernér Národnej banky Slovenska
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MF/003875/2021-632
Transpozícia smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ
Riadny
Zákon
Zaradený
9
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 11.06.2021 docx 26,52 kB
pdf Predkladacia správa 11.06.2021 pdf 23,72 kB
pdf Vlastný materiál 11.06.2021 pdf 229,88 kB
pdf Dôvodová správa 11.06.2021 pdf 33,74 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 11.06.2021 pdf 129,29 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 11.06.2021 pdf 67,30 kB
pdf Doložka vplyvov 11.06.2021 pdf 88,73 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 11.06.2021 pdf 55,67 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 11.06.2021 pdf 35,18 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 11.06.2021 pdf 444,54 kB
pdf Obal 11.06.2021 pdf 21,74 kB
pdf Tabuľka zhody 11.06.2021 pdf 890,08 kB
pdf Tabuľka zhody 2 11.06.2021 pdf 66,18 kB
pdf Tabuľka zhody 3 11.06.2021 pdf 87,46 kB
pdf Tabuľka zhody 4 11.06.2021 pdf 134,92 kB
pdf Tabuľka zhody 5 11.06.2021 pdf 69,58 kB
pdf Tabuľka zhody 6 11.06.2021 pdf 50,46 kB
pdf Tabuľka zhody 7 11.06.2021 pdf 33,40 kB
pdf Konsolidované znenie 11.06.2021 pdf 968,85 kB
pdf Konsolidované znenie 2 11.06.2021 pdf 263,57 kB
pdf Konsolidované znenie 3 11.06.2021 pdf 1,06 MB
pdf Konsolidované znenie 4 11.06.2021 pdf 1,91 MB
pdf Konsolidované znenie 5 11.06.2021 pdf 1,63 MB
pdf Konsolidované znenie 6 11.06.2021 pdf 1,04 MB
pdf Konsolidované znenie 7 11.06.2021 pdf 107,58 kB
pdf Konsolidované znenie 8 11.06.2021 pdf 1,82 MB
pdf Opatrenie k § 28 ods. 7 11.06.2021 pdf 24,59 kB
pdf Opatrenie § 25 ods. 17 11.06.2021 pdf 44,99 kB
pdf Opatrenie § 94 ods. 6 11.06.2021 pdf 30,71 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 15.06.2021 464,02 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 338/2021 Uznesenie

História:
11.06.2021 15:12
11.06.2021 15:13