Detail materiálu

Základné údaje
Správa o stave boja proti terorizmu v Slovenskej republike
UV-V-506/2004
03.05.2004
minister vnútra
MV SR
KM-V-1-4/2004_VI
úloha B.5 uzn. vlády SR č. 1137/2001
Riadny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
9
Schválený

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k správe o stave boja proti terorizmu v Slovenskej republike 441/2004 Uznesenie

História:
03.05.2004 00:00
03.05.2004 00:00