Detail materiálu

Základné údaje
Správa o súčasnom stave finančného, materiálno-technického a odborného personálneho zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb, starostlivosti o občanov s duševnými poruchami a poruchami správania v zariadeniach sociálnych služieb, vrátane analýzy možnosti prechodu vybraných zariadení sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové organizácie na príspevkovú formu hospodárenia
UV-3134/2001
02.05.2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
MPSVR SR
1388/2001/III-11
z vlastnej iniciatívy a na základe úlohy pod bodom B.5. uznesenia vlády SR č. 274 zo dňa 28. marca 2001
Riadny
Zaradený
9
Vypustený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 02.05.2001 rtf 13,98 kB
rtf Predkladacia správa 02.05.2001 rtf 12,96 kB
rtf Materiál (správa) 02.05.2001 rtf 194,65 kB
rtf Pripomienkové konanie 02.05.2001 rtf 34,82 kB
rtf Návrh komuniké 02.05.2001 rtf 7,40 kB

História:
02.05.2001 00:00
02.05.2001 00:00