Detail materiálu

Základné údaje
Správa o priebehu a výsledkoch neformálneho stretnutia Konferencie o pristúpení EÚ - SR na úrovni zástupcov ministrov dňa 4. novembra 2002 v Bruseli
UV-8389/2002
21.11.2002
minister zahraničných vecí
MZV SR
157.187/02-ODHV
ako iniciatívny
Riadny
Zaradený
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
14
Vzatý na vedomie

História:
21.11.2002 00:00
21.11.2002 00:00