Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov - nové znenie
UV-10063/2008
07.05.2008
ministerka pôdohospodárstva
MP SR
2154/2007 - 100
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008
Riadny
Zaradený
2
Stiahnutý

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
doc Stanovisko 07.05.2008 doc 46,50 kB
doc Návrh uznesenia 07.05.2008 doc 60,50 kB
doc Predkladacia správa 07.05.2008 doc 31,50 kB
doc Pripomienkové konanie 07.05.2008 doc 203,00 kB
doc Návrh komuniké 07.05.2008 doc 22,50 kB
doc Dôvodová správa 07.05.2008 doc 64,00 kB
doc Vyhlásenie 07.05.2008 doc 28,50 kB
doc Obal 07.05.2008 doc 28,50 kB
doc Vlastný materiál 07.05.2008 doc 74,00 kB

História:
07.05.2008 00:00
07.05.2008 00:00