Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na obchod s koňovitými zvieratami určenými na súťaženie a o ustanovení podmienok účasti na pretekoch - nové znenie
UV-11303/2004
12.05.2004
minister pôdohospodárstva
MP SR
1002/2004-100
§ 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z.
Riadny
Zaradený
10
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 12.05.2004 rtf 48,50 kB
rtf Predkladacia správa 12.05.2004 rtf 21,50 kB
rtf Materiál (správa) 12.05.2004 rtf 35,08 kB
rtf Pripomienkové konanie 12.05.2004 rtf 77,00 kB
rtf Návrh komuniké 12.05.2004 rtf 20,00 kB
rtf Dôvodová správa 12.05.2004 rtf 41,50 kB
rtf Tabuľka zhody 12.05.2004 rtf 78,00 kB
rtf Obal 12.05.2004 rtf 23,00 kB
rtf Príloha 12.05.2004 rtf 38,28 kB
rtf Príloha 1 12.05.2004 rtf 33,01 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na obchod s koňovitými zvieratami určenými na súťaženie a o ustanovení podmienok účasti na pretekoch 456/2004 Uznesenie

História:
12.05.2004 00:00
12.05.2004 00:00