Detail materiálu

Základné údaje
Návrh na zrušenie úlohy pod p. č. 2 na mesiac december 2002 Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002 schváleného uznesením vlády SR č. 1203 z 19.decembra 2001
UV-9270/2002
16.12.2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
MPSVR SR
2848 /2002-III/11
z vlastnej iniciatívy
Riadny
Zaradený
29
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 16.12.2002 rtf 11,36 kB
rtf Predkladacia správa 16.12.2002 rtf 4,77 kB
rtf Materiál (správa) 16.12.2002 rtf 7,19 kB
rtf Pripomienkové konanie 16.12.2002 rtf 34,31 kB
rtf Návrh komuniké 16.12.2002 rtf 7,25 kB
rtf Obal 16.12.2002 rtf 10,76 kB
rtf Príloha 16.12.2002 rtf 40,00 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 na mesiac december v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002 schváleného uznesením vlády SR č. 1203 z 19. decembra 2001 1393/2002 Uznesenie

História:
16.12.2002 00:00
16.12.2002 00:00