Detail materiálu

Základné údaje
Informácia o plnení úloh akčného plánu politiky mládeže na roky 2010 - 2011, ktorý vyplýva z kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 - 2013
UV-18339/2012
31.05.2012
minister školstva, vedy, výskumu a športu
MŠVVaŠ SR
2012-1996/4305-1:343
bod B.4 uznesenia vlády SR č. 184 z 26. marca 2008
Informatívny
Zaradený
a
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh záznamu 31.05.2012 rtf 20,96 kB
rtf Predkladacia správa 31.05.2012 rtf 29,98 kB
rtf Vlastný materiál 31.05.2012 rtf 443,65 kB
rtf Návrh komuniké 31.05.2012 rtf 19,01 kB
rtf Obal 31.05.2012 rtf 48,74 kB

História:
31.05.2012 00:00
31.05.2012 00:00