Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 - 2013, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 - 2013
UV-18340/2012
31.05.2012
minister školstva, vedy, výskumu a športu
MŠVVaŠ SR
2011-16672/40293:1-343
bod B.3 uznesenia vlády SR č. 184 z 26. marca 2008
Riadny
Zaradený
4
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Predkladacia správa 31.05.2012 rtf 26,19 kB
rtf Vlastný materiál 31.05.2012 rtf 300,90 kB
rtf Pripomienkové konanie 31.05.2012 rtf 452,03 kB
rtf Návrh komuniké 31.05.2012 rtf 18,98 kB
rtf Doložka vplyvov 31.05.2012 rtf 675,14 kB
rtf Obal 31.05.2012 rtf 49,68 kB
rtf Návrh uznesenia 31.05.2012 rtf 188,75 kB
pdf Príloha 1 31.05.2012 pdf 113,93 kB
docx Príloha 2 31.05.2012 docx 42,18 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu Akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 - 2013, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 - 2013 245/2012 Uznesenie

História:
31.05.2012 00:00
31.05.2012 00:00