Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín - nové znenie
UV-18353/2012
01.06.2012
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
MPaRV SR
279/2012-100
Vlastná iniciatíva
Riadny
Zaradený
2
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
doc Stanovisko 01.06.2012 doc 64,00 kB
rtf Návrh uznesenia 01.06.2012 rtf 187,11 kB
rtf Predkladacia správa 01.06.2012 rtf 49,03 kB
rtf Pripomienkové konanie 01.06.2012 rtf 354,85 kB
rtf Návrh komuniké 01.06.2012 rtf 36,45 kB
rtf Dôvodová správa 01.06.2012 rtf 107,50 kB
rtf Obal 01.06.2012 rtf 48,76 kB
rtf Vlastný materiál 01.06.2012 rtf 68,50 kB
rtf Príloha 1 01.06.2012 rtf 825,50 kB
rtf Príloha 2 01.06.2012 rtf 64,50 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín 250/2012 Uznesenie

História:
01.06.2012 00:00
01.06.2012 00:00