Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018
UV-8696/2013
21.03.2013
minister kultúry
MK SR
MK-587/2013-310/4442
Programové vyhlásenie vlády na roky 2012 – 2016, kapitola 5. Znalostná spoločnosť, vzdelávanie a kultúra a Plán práce vlády na rok 2013 - úloha č. 4 na mesiac marec
Riadny
Zaradený
8
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 21.03.2013 rtf 129,14 kB
rtf Predkladacia správa 21.03.2013 rtf 66,01 kB
rtf Vlastný materiál 21.03.2013 rtf 335,75 kB
rtf Pripomienkové konanie 21.03.2013 rtf 732,76 kB
rtf Návrh komuniké 21.03.2013 rtf 37,92 kB
rtf Doložka vplyvov 21.03.2013 rtf 77,63 kB
rtf Obal 21.03.2013 rtf 71,45 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018 147/2013 Uznesenie

História:
21.03.2013 00:00
21.03.2013 00:00