Detail materiálu

Základné údaje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
UV-9310/2013
28.03.2013
minister kultúry
MK SR
MK-587/2013-310/5148
Uznesenie vlády SR č. 693 z 12. decembra 2012 a uznesenie vlády SR č. 148 z 27. apríla 2012
Riadny
Zaradený
22
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
doc Stanovisko 28.03.2013 doc 61,50 kB
docx Stanovisko 28.03.2013 docx 22,53 kB
rtf Návrh uznesenia 28.03.2013 rtf 127,81 kB
rtf Predkladacia správa 28.03.2013 rtf 51,41 kB
rtf Vlastný materiál 28.03.2013 rtf 162,62 kB
rtf Pripomienkové konanie 28.03.2013 rtf 820,44 kB
rtf Návrh komuniké 28.03.2013 rtf 35,25 kB
rtf Dôvodová správa 28.03.2013 rtf 69,36 kB
rtf Tabuľka zhody 28.03.2013 rtf 240,67 kB
rtf Doložka vplyvov 28.03.2013 rtf 72,61 kB
rtf Obal 28.03.2013 rtf 49,02 kB
rtf Doložka zlučiteľnosti 28.03.2013 rtf 60,92 kB
rtf Vyhlásenie 28.03.2013 rtf 35,26 kB
rtf Dôvodová správa 28.03.2013 rtf 195,96 kB
rtf Pripomienkové konanie 2 28.03.2013 rtf 162,89 kB
rtf Tabuľka zhody 28.03.2013 rtf 126,58 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov 157/2013 Uznesenie

História:
28.03.2013 00:00
28.03.2013 00:00