Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-22644/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 20.09.2019
Informatívny Informácia zo 123. zasadnutia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zo dňa 11. septembra 2019 UV-22641/2019 Úrad vlády Slovenskej republiky predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR 20.09.2019
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov UV-22640/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 20.09.2019
Riadny Návrh zákona o územnom plánovaní UV-22626/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 20.09.2019
Riadny Návrh zákona o výstavbe (stavebný zákon) UV-22623/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 20.09.2019
Riadny Návrh zloženia slovenskej delegácie vo Výbore regiónov Európskej únie UV-22607/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 20.09.2019
Riadny Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2018 kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky UV-22602/2019 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ministerka kultúry 20.09.2019
Riadny Návrh na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - nové znenie UV-22599/2019 Protimonopolný úrad SR predseda Protimonopolného úradu SR 20.09.2019
Riadny Návrh na vymenovanie člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - nové znenie UV-22598/2019 Protimonopolný úrad SR predseda Protimonopolného úradu SR 20.09.2019
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-22537/2019 Úrad vlády Slovenskej republiky vedúci Úradu vlády SR 19.09.2019
Stránka: 1 z 6 / Záznamy: 1 - 10 z 59