Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh zákona o výstavbe (stavebný zákon) UV-22623/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 20.09.2019
Riadny Návrh zloženia slovenskej delegácie vo Výbore regiónov Európskej únie UV-22607/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 20.09.2019
Riadny Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2018 kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky UV-22602/2019 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ministerka kultúry 20.09.2019
Riadny Návrh na vymenovanie členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - nové znenie UV-22599/2019 Protimonopolný úrad SR predseda Protimonopolného úradu SR 20.09.2019
Riadny Návrh na vymenovanie člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - nové znenie UV-22598/2019 Protimonopolný úrad SR predseda Protimonopolného úradu SR 20.09.2019
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-22537/2019 Úrad vlády Slovenskej republiky vedúci Úradu vlády SR 19.09.2019
Riadny Správa o príprave a realizácii podujatí a aktivít v rámci Roku Milana Rastislava Štefánika do 16. septembra 2019 UV-22514/2019 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ministerka kultúry 19.09.2019
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov UV-22512/2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 19.09.2019
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov UV-22511/2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 19.09.2019
Riadny Návrh zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov UV-22510/2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 19.09.2019
Stránka: 2 z 6 / Záznamy: 11 - 20 z 59