Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov UV-8625/2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 27.04.2020
Riadny Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2020 UV-12701/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 15.06.2020
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na júl 2020 UV-13700/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 26.06.2020
Riadny Návrh na predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov UV-14341/2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 03.07.2020
Riadny Návrh kandidáta na voľbu predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb UV-14660/2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 08.07.2020
Stránka: 3 z 3 / Záznamy: 21 - 25 z 25