Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (tlač 279) UV-25663/2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky minister vnútra 21.01.2021
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na december 2021 UV-26597/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 19.11.2021
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na november 2021 UV-23716/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 22.10.2021
Utajovaný Návrh úpravy siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí V-22042/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 11.10.2021
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na október 2021 UV-20518/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 24.09.2021
Riadny Návrh na zabezpečenie dostatočného množstva vakcín proti ochoreniu COVID-19 UV-3215/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky minister zdravotníctva 18.02.2021
Riadny Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky k opatreniam na zamedzenie šírenia prenosného ochorenia COVID – 19 v predškolských a školských zariadeniach UV-17339/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky minister zdravotníctva 12.08.2020
Riadny Návrh na realizáciu verejného obstarávania na dodanie liekov, zdravotníckych pomôcok, medicínskej prístrojovej techniky a osobných ochranných pracovných prostriedkov UV-7951/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky minister zdravotníctva 16.04.2020
Riadny Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 - 2025 UV-26617/2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky minister životného prostredia 19.11.2021
Riadny Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Borisa Kollára, Alexandry Pivkovej a Jarmily Halgašovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 590) UV-12722/2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky minister životného prostredia 20.08.2021
Stránka: 4 z 5 / Záznamy: 31 - 40 z 48