Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Informatívny Informácia o 32. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť UV-2535/2019 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky minister spravodlivosti 31.01.2019
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-22644/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 20.09.2019
Riadny Návrh zákona o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní UV-22301/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 17.09.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020 UV-21272/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 04.09.2019
Riadny Návrh štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2020 - 2024 s výhľadom do roku 2029 - nové znenie UV-18152/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 16.07.2019
Riadny Návrh štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2019-2023 s výhľadom do roku 2028 UV-44093/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 27.12.2018
Informatívny Vecný zámer zákona o Slovenskej akadémii vied UV-42626/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 12.12.2018
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk UV-6274/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 14.02.2018
Riadny Návrh zloženia slovenskej delegácie vo Výbore regiónov Európskej únie UV-22607/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 20.09.2019
Riadny Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby a o zmene a doplnení niektorých zákonov UV-22162/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra 16.09.2019
Stránka: 4 z 6 / Záznamy: 31 - 40 z 59