Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky UV-32368/2018 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR 20.09.2018
Riadny Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2017 - návrh UV-23816/2018 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 02.07.2018
Riadny Návrh na zvýšenie počtu štátnozamestnaneckých miest a finančných prostriedkov na ich čiastočné pokrytie v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky UV-21636/2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 08.06.2018
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk UV-6274/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 14.02.2018
Riadny Analýza súčasného stavu organizačných, personálnych a materiálnych podmienok stálych a pohotovostných zložiek radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, návrh riešenia správneho fungovania radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike a návrh na riešenie prepojenia zložiek (sietí) radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike - nové znenie UV-52154/2017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky minister zdravotníctva 08.12.2017
Riadny Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách - nové znenie UV-48378/2017 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky podpredseda Správy štátnych hmotných rezerv SR 08.11.2017
Stránka: 5 z 5 / Záznamy: 41 - 46 z 46