Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach nároku na výplatu nemocenského a o výške nemocenského a ošetrovného počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 UV-7267/2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 23.04.2021
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na máj 2021 UV-7222/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 23.04.2021
Stránka: 4 z 4 / Záznamy: 31 - 32 z 32