Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh na odvolanie člena Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky UV-24637/2019 Úrad vlády Slovenskej republiky minister spravodlivosti a predseda Legislatívnej rady vlády SR 14.10.2019
Riadny Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne UV-24497/2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 14.10.2019
Riadny Návrh úpravy hraníc slovenských komponentov lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy UV-24492/2019 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister životného prostredia; podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka; minister obrany 11.10.2019
Riadny Návrh uznesenia na zabezpečenie zriadenia sídla Európskeho orgánu práce v Bratislave UV-24487/2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 11.10.2019
Riadny Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby CHP Vyšné Nemecké, OD – rozšírenie pracoviska UV-24429/2019 Ministerstvo financií Slovenskej republiky minister financií 11.10.2019
Riadny Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o vzájomnom uznávaní vzdelania, kvalifikácií a akademických titulov – nové znenie UV-24361/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 10.10.2019
Informatívny Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2018 - návrh UV-24360/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 10.10.2019
Riadny Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na október 2019 UV-24117/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 08.10.2019
Informatívny Informácia o vykonaní cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2019 - návrh UV-23901/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 04.10.2019
Riadny Návrh na odvolanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou UV-23899/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ministerka zdravotníctva 04.10.2019
Stránka: 1 z 6 / Záznamy: 1 - 10 z 54