Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 574 z 27. novembra 2019 UV-30027/2019 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podpredseda vlády pre investície a informatizáciu 10.12.2019
Riadny Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2020 UV-30016/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 10.12.2019
Riadny Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik UV-29905/2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 09.12.2019
Riadny Návrh Národného plánu vykonávania účasti Slovenskej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie (k 1. 1. 2020) UV-29867/2019 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky minister obrany 09.12.2019
Riadny Návrh na vymenovanie podpredsedu Rady správcov Národného jadrového fondu UV-29861/2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 09.12.2019
Riadny Návrh zákona o územnom plánovaní - nové upravené znenie UV-29802/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 06.12.2019
Riadny Návrh zákona o výstavbe - nové upravené znenie UV-29799/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 06.12.2019
Riadny Návrh 1. akčného plánu Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030 UV-29053/2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky minister hospodárstva 29.11.2019
Riadny Návrh na vymenovanie členov správnej rady Fondu na podporu športu UV-29007/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 29.11.2019
Riadny Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby UV-29004/2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ministerka vnútra 29.11.2019
Stránka: 1 z 6 / Záznamy: 1 - 10 z 55