Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Utajovaný Návrh úpravy siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí V-22042/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 11.10.2021
Utajovaný Návrh na doplnenie a rozšírenie štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky V-7128/2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 02.04.2020
Informatívny Informácia o spôsobe nahradenia tepelného zdroja na hornej Nitre po ukončení dotovania elektrickej energie vyrobenej z domáceho uhlia UV-26835/2020 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister hospodárstva 10.12.2020
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na november 2021 UV-23716/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 22.10.2021
Riadny Návrh na zmenu Štatútu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky UV-22057/2021 Protimonopolný úrad SR predseda Protimonopolného úradu SR 11.10.2021
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na október 2021 UV-20518/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 24.09.2021
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-20517/2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 24.09.2021
Riadny Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na organizovanie významných športových súťaží v Slovenskej republike UV-19286/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky minister školstva, vedy, výskumu a športu 13.09.2021
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony UV-13668/2021 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 09.07.2021
Riadny Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Borisa Kollára, Alexandry Pivkovej a Jarmily Halgašovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (tlač 590) UV-12722/2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky minister životného prostredia 20.08.2021
Stránka: 1 z 4 / Záznamy: 1 - 10 z 39