Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Utajovaný Návrh na doplnenie a rozšírenie štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky V-7128/2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 02.04.2020
Informatívny Vecný zámer zákona o Slovenskej akadémii vied UV-42626/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 12.12.2018
Riadny Návrh na analýzu a posúdenie zmlúv uzatvorených s BONUL, s.r.o. UV-19339/2020 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 09.09.2020
Riadny Návrh na vytvorenie Fondu na podporu bieloruskej občianskej spoločnosti v nadväznosti na udalosti po neslobodných, nedemokratických a zmanipulovaných prezidentských voľbách v Bielorusku 9. augusta 2020 UV-18455/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 26.08.2020
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na september 2020 UV-18197/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 24.08.2020
Riadny Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov UV-17448/2020 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky minister dopravy a výstavby 13.08.2020
Riadny Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky k opatreniam na zamedzenie šírenia prenosného ochorenia COVID – 19 v predškolských a školských zariadeniach UV-17339/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky minister zdravotníctva 12.08.2020
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na august 2020 UV-17102/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 07.08.2020
Riadny Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 152) UV-15412/2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister financií 04.09.2020
Riadny Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu podpredsedu vlády Slovenskej republiky UV-15192/2020 Úrad vlády Slovenskej republiky podpredseda vlády Slovenskej republiky 14.07.2020
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 28