Materiály predložené na rokovanie

Charakter materiálu Názov materiálu Číslo materiálu Rezort Predkladateľ Zaevidované
Riadny Akčný plán boja proti environmentálnej kriminalite na roky 2021 – 2025 UV-12627/2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky minister vnútra 28.06.2021
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na júl 2021 UV-12524/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 25.06.2021
Riadny Ospravedlnenie vlády Slovenskej republiky za spôsob zásahu ozbrojených zložiek štátu v Moldave nad Bodvou v roku 2013 - návrh UV-11684/2021 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ministerka spravodlivosti; minister vnútra 16.06.2021
Riadny Siedma periodická správa Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien - návrh UV-11313/2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky minister práce, sociálnych vecí a rodiny 14.06.2021
Riadny Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, Tomáša Šudíka, Alexandry Pivkovej, Jarmily Halgašovej, Jaroslava Karahutu Moniky Kozelovej, Jaromíra Šíbla a Jána Szőllősa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515) UV-8246/2021 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 10.06.2021
Riadny Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na máj 2021 UV-7222/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 23.04.2021
Riadny Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh pre ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka z uznesenia vlády SR č. 400 z 24. júna 2020 UV-5399/2021 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 26.03.2021
Riadny Návrh na vydanie opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosného ochorenia COVID-19 UV-4615/2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky minister vnútra 12.03.2021
Riadny Podmienky implementácie systému eKaranténa - nové znenie UV-4469/2021 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podpredseda vlády a minister hospodárstva 10.03.2021
Riadny Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025 UV-4454/2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky minister vnútra 10.03.2021
Stránka: 2 z 5 / Záznamy: 11 - 20 z 43