Program rokovania

Základné údaje
per_rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
27.12.2003
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-11962/2003
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Schválený
História:
27.12.2003 00:00
16.04.2010 13:37