Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
12.09.2019
Ukončené
Riadne materiály
UV-21711/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Nesúhlas
História:
13.09.2019 12:01
13.09.2019 12:02