Program rokovania

Základné údaje
181
schôdze vlády Slovenskej republiky
06.11.2019
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-26215/2019
minister financií
540/2019
Schválený
UV-26087/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
541/2019
Schválený
UV-26292/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
542/2019
Schválený
UV-26184/2019
ministerka kultúry
543/2019
Schválený
UV-26688/2019
minister financií
544/2019
Schválený
UV-26689/2019
minister financií
545/2019
Schválený
UV-22829/2019
ministerka vnútra
546/2019
Schválený
UV-26508/2019
ministerka vnútra; minister obrany
547/2019
Schválený
UV-22868/2019
ministerka vnútra
548/2019
Schválený s pripomienkami
UV-26012/2019
minister obrany
549/2019
Schválený
UV-22325/2019
minister obrany
550/2019
Schválený
UV-26690/2019
minister obrany; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
551/2019
Schválený
Utajené materiály
V-349/2019
minister obrany
552/2019
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-26127/2019
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
UV-23901/2019
minister obrany
Vzatý na vedomie
História:
04.11.2019 15:37
06.11.2019 11:36