Program rokovania

Základné údaje
188
schôdze vlády Slovenskej republiky
04.12.2019
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-28245/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
582/2019
Schválený
UV-28608/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie; ministerka vnútra a podpredsedníčka Ústrednej povodňovej komisie
583/2019
Schválený
UV-27217/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia; minister spravodlivosti
584/2019
Schválený s pripomienkami
UV-27807/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
585/2019
Schválený
UV-28593/2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
586/2019
Schválený
UV-28595/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
587/2019
Schválený
UV-29412/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
588/2019
Schválený
UV-28198/2019
minister dopravy a výstavby
589/2019
Schválený
UV-28277/2019
minister spravodlivosti
590/2019
Schválený
UV-28651/2019
vedúci Úradu vlády SR
591/2019
Schválený
UV-28164/2019
predseda Štatistického úradu SR
592/2019
Schválený
UV-29051/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
593/2019
Schválený
UV-29050/2019
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
594/2019
Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu
Schválený
UV-29007/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Vypustený
UV-28927/2019
vedúci Úradu vlády SR
595/2019
Schválený
UV-29483/2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
596/2019
Schválený
UV-29484/2019
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu; minister financií
597/2019
Schválený
UV-26910/2019
vedúci Úradu vlády SR
598/2019
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-29485/2019
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
599/2019
Schválený
Informatívne materiály
UV-28610/2019
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
Vzatý na vedomie
UV-28616/2019
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Vzatý na vedomie
UV-28410/2019
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-29328/2019
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Vzatý na vedomie
História:
02.12.2019 12:41
04.12.2019 11:42