Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
07.12.2019
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-29819/2019
predseda vlády
Schválený per rollam
História:
07.12.2019 13:46
07.12.2019 13:46