Program rokovania

Základné údaje
194
schôdze vlády Slovenskej republiky
05.02.2020
11:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-1699/2020
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-2223/2020
minister financií
Stiahnutý
UV-2031/2020
minister obrany
Schválený
UV-2840/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkami
UV-2531/2020
vedúci Úradu vlády SR
Čiastočne nesprístupňovaný
Stiahnutý
UV-495/2020
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Schválený s pripomienkou
UV-2665/2020
predseda vlády
Schválený
UV-2900/2020
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Schválený
UV-2895/2020
minister financií
Schválený
UV-2789/2020
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Čiastočne nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený s pripomienkou
UV-2183/2020
ministerka kultúry
Schválený s pripomienkou
Utajené materiály
D-2331/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
44/2020
Dôverné
Schválený
D-2339/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
45/2020
Dôverné
Schválený
D-2341/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
46/2020
Dôverné
Schválený
D-2344/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
47/2020
Dôverné
Schválený
D-2350/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
48/2020
Dôverné
Schválený
D-2352/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
49/2020
Dôverné
Schválený
D-2354/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
50/2020
Dôverné
Schválený
D-2355/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
51/2020
Dôverné
Schválený
D-2370/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
52/2020
Dôverné
Schválený
D-2373/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
53/2020
Dôverné
Schválený
D-2374/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
54/2020
Dôverné
Schválený
D-2376/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
55/2020
Dôverné
Schválený
D-2377/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
56/2020
Dôverné
Schválený
D-2378/2020
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
57/2020
Dôverné
Schválený
Informatívne materiály
UV-2107/2020
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-2893/2020
minister dopravy a výstavby
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 13.02.2020 pdf 333,57 kB

História:
31.01.2020 16:19
05.02.2020 14:57