Program rokovania

Základné údaje
per rollam
schôdze vlády Slovenskej republiky
03.03.2020
Ukončené
Riadne materiály
UV-5059/2020
predseda vlády
Schválený
História:
03.03.2020 17:06
03.03.2020 17:06