Program rokovania

Základné údaje
112
schôdze vlády Slovenskej republiky
24.09.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-21777/2008
guvernér Národnej banky Slovenska
Schválený
UV-21546/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti a vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-21661/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-21696/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-21783/2008
guvernér Národnej banky Slovenska a splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura
Schválený
UV-21782/2008
guvernér Národnej banky Slovenska a splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura
Schválený
UV-21794/2008
predseda vlády
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21945/2008
minister financií a splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21944/2008
minister financií, guvernér Národnej banky Slovenska a splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21948/2008
minister financií a splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura
Schválený
UV-21885/2008
minister financií
Schválený
UV-21917/2008
minister financií
Schválený
UV-21795/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-22208/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21808/2008
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-21807/2008
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-22207/2008
minister životného prostredia
Schválený
Informatívne materiály
UV-21518/2008
predsedníčka Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-21875/2008
predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu
Schválený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 24.09.2008 html 8,82 kB
html komunike.html Komuniké 24.09.2008 html 10,45 kB

História:
24.09.2008 10:00
13.04.2015 09:31