Program rokovania

Základné údaje
163
schôdze vlády Slovenskej republiky
13.06.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-3220/2001
ministerka financií
Schválený
UV-3867/2001
minister hospodárstva
Schválený s pripomienkami
UV-3806/2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-3855/2001
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4091/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkami
UV-3833/2001
ministerka financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3999/2001
minister hospodárstva; ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4115/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený s pripomienkami
UV-4149/2001
vedúci Úradu vlády SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-4129/2001
minister školstva
Schválený
UV-4085/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-3877/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-3879/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-3939/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-3510/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Rokovanie prerušené
UV-3942/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Schválený
UV-3594/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený
UV-3094/2001
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-3928/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-3811/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-3724/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-4006/2001
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Vypustený
UV-4058/2001
ministerka financií
Rokovanie prerušené
UV-4035/2001
ministerka financií
Schválený
UV-3971/2001
minister vnútra
Schválený
UV-3771/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-3951/2001
minister školstva
Schválený
UV-3770/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vypustený
UV-3868/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-3978/2001
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3973/2001
minister životného prostredia
Schválený
UV-3909/2001
minister obrany; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3727/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3731/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4007/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3856/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Schválený
UV-4128/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Schválený
UV-4127/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-3772/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-3750/2001
minister obrany
Schválený
UV-3773/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-3972/2001
minister vnútra
Schválený
UV-2869/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-4147/2001
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-8/2001
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Vypustený
UV-1255/2001
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-4222/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-3266/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
UV-2594/2001
ministerka financií
Rokovanie prerušené
UV-4198/2001
ministerka financií
Schválený
UV-4191/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-4194/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
UV-4204/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková; minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-4203/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková; minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-2764/2001
minister hospodárstva
Vypustený
UV-4210/2001
minister hospodárstva; vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-4242/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-4172/2001
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-285/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený s pripomienkami
UV-4238/2001
minister vnútra
Schválený
UV-4251/2001
minister zdravotníctva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-908/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-1244/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-904/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-905/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-906/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
UV-907/2001
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Schválený
Informatívne materiály
UV-1273/2001
minister vnútra
Nesprístupňovaný - Materiál je tajný
Vzatý na vedomie
UV-3858/2001
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-3751/2001
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-3774/2001
generálny prokurátor
Vzatý na vedomie
UV-3803/2001
minister hospodárstva; predseda Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
UV-3805/2001
predseda Úradu pre verejné obstarávanie
Vzatý na vedomie
UV-3845/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-3846/2001
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-3880/2001
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-3929/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-3937/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-3979/2001
minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-4008/2001
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-4032/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-4126/2001
podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 13.06.2001 html 45,11 kB
html komunike.html Komuniké 13.06.2001 html 46,95 kB

História:
13.06.2001 09:00
16.04.2010 13:38