Program rokovania

Základné údaje
115
schôdze vlády Slovenskej republiky
12.01.2005
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-23135/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Súhlas
UV-23130/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Vypustený
UV-23133/2004
podpredseda vlády a minister financií
Nesúhlas
UV-25712/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-25050/2004
minister kultúry
Schválený
UV-10/2005
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny; minister výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-23257/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-25632/2004
minister obrany
Schválený
UV-25796/2004
minister vnútra
Schválený
UV-2/2005
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-12/2005
minister vnútra
Schválený
UV-3/2005
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-9/2005
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-25865/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-25913/2004
minister školstva
Schválený
UV-25549/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-5/2005
minister vnútra
Schválený
UV-98/2005
minister vnútra
Schválený
UV-25806/2004
minister zahraničných vecí
Vypustený
UV-25717/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-V-1237/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Schválený
UV-V-1238/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Schválený
UV-V-1258/2004
vedúci Úradu vlády SR
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Schválený
UV-25450/2004
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-25688/2004
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-542/2005
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-20650/2004
minister zdravotníctva
Schválený
UV-25399/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-378/2005
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený s pripomienkami
UV-254/2005
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-25196/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-308/2005
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-328/2005
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-317/2005
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-320/2005
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-370/2005
minister školstva
Schválený
UV-307/2005
prezident prezídia FNM SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-567/2005
minister školstva
Schválený s pripomienkami
UV-447/2005
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-538/2005
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený s pripomienkami
UV-448/2005
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-552/2005
minister práce, soc. vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-575/2005
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-573/2005
minister vnútra; minister zahraničných vecí; podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-V-16/2005
minister vnútra
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Schválený
Informatívne materiály
UV-641/2005
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-25318/2004
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-25412/2004
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-25422/2004
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-25426/2004
minister kultúry; predseda Slovenskej akadémie vied
Vzatý na vedomie
UV-25447/2004
predseda Úradu pre štátnu službu
Vzatý na vedomie
UV-25449/2004
minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-25550/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vzatý na vedomie
UV-25604/2004
minister životného prostredia; minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-25631/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-25701/2004
podpredseda vlády a minister financií ; splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a vedúci delegácie vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-25702/2004
podpredseda vlády a minister financií ; splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a vedúci delegácie vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-25814/2004
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-25895/2004
minister pôdohospodárstva
Vzatý na vedomie
UV-1/2005
minister vnútra; minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-11/2005
minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-251/2005
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-537/2005
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 12.01.2005 html 70,83 kB
html komunike.html Komuniké 12.01.2005 html 30,96 kB

História:
12.01.2005 10:00
13.03.2014 13:10