Program rokovania

Základné údaje
35
schôdza vlády Slovenskej republiky
14.10.2021
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-22571/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkou
UV-21938/2021
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-21937/2021
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-21888/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21894/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-21893/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-21106/2021
podpredseda vlády Slovenskej republiky
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21896/2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-21898/2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-22037/2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-22035/2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-22036/2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-21785/2021
minister životného prostredia
Schválený
UV-21897/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-21173/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený s pripomienkou
UV-22432/2021
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-22057/2021
predseda Protimonopolného úradu SR
Vypustený
UV-22087/2021
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-21043/2021
generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky Exportno-importnej banky SR
Schválený
UV-21923/2021
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Schválený
UV-21670/2021
vedúci Kancelárie prezidenta SR
Schválený s pripomienkami
UV-22694/2021
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-22706/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-22707/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-22429/2021
predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Schválený
UV-22712/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-22713/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-22587/2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený s pripomienkou
UV-22190/2021
minister vnútra
Schválený
UV-22572/2021
minister obrany
Schválený
Utajené materiály
D-22046/2021
podpredseda vlády a minister financií
Dôverné
Schválený
D-21642/2021
minister obrany
Dôverné
Schválený
V-22582/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
608/2021
Vyhradené
Schválený s pripomienkou
Informatívne materiály
UV-21858/2021
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-22680/2021
podpredseda vlády a minister financií
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 19.10.2021 pdf 623,54 kB

História:
13.10.2021 09:11
14.10.2021 16:10