Program rokovania

Základné údaje
39
schôdza vlády Slovenskej republiky
03.11.2021
10:00 h
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81370
Ukončené
Riadne materiály
UV-24197/2021
minister dopravy a výstavby
Schválený
UV-24475/2021
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-24471/2021
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Schválený
UV-24408/2021
ministerka kultúry
Schválený s pripomienkami
UV-24392/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24386/2021
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24388/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-24484/2021
minister životného prostredia
Schválený
UV-24137/2021
minister životného prostredia
Schválený
UV-24215/2021
predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Schválený
UV-24380/2021
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
UV-24482/2021
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24676/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-24674/2021
minister zdravotníctva
Schválený
UV-24672/2021
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-24318/2021
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Schválený s pripomienkou
UV-24319/2021
predseda vlády
Nesúhlas
UV-24500/2021
ministerka kultúry
Schválený
Informatívne materiály
UV-24503/2021
ministerka kultúry
Vzatý na vedomie
UV-24246/2021
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 05.11.2021 pdf 597,78 kB

História:
02.11.2021 16:20
03.11.2021 13:20