Program rokovania

Základné údaje
107
schôdze vlády Slovenskej republiky
27.08.2008
10:30 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-12363/2008
minister obrany
Súhlas
UV-16716/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Schválený
UV-18562/2008
minister životného prostredia
Schválený
UV-15561/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-18929/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-18525/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Rokovanie prerušené
UV-18705/2008
minister financií
Schválený
UV-18567/2008
minister financií
Schválený
UV-18175/2008
minister financií
Schválený
UV-19007/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-19100/2008
minister obrany
Schválený
UV-18614/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, minister financií a minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-15078/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-16478/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-19015/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Schválený
UV-18389/2008
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-16670/2008
minister financií
Schválený
UV-17803/2008
minister životného prostredia
Schválený
UV-19435/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
UV-19398/2008
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-19308/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-19360/2008
minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-19312/2008
minister životného prostredia
Schválený
UV-16901/2008
minister kultúry
Schválený
UV-19306/2008
minister obrany
Schválený
UV-19362/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-19620/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-19675/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-19651/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Rokovanie prerušené
Utajené materiály
UV-D-571/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-572/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-573/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-574/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Rokovanie prerušené
UV-D-575/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Rokovanie prerušené
Informatívne materiály
UV-19128/2008
predsedníčka Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-19365/2008
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-19404/2008
minister kultúry
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 27.08.2008 html 17,15 kB
html komunike.html Komuniké 27.08.2008 html 14,53 kB

História:
27.08.2008 10:30
14.04.2015 11:37