Program rokovania

Základné údaje
11
schôdze vlády Slovenskej republiky
04.12.2002
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-8340/2002
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený s pripomienkami
UV-8423/2002
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-8493/2002
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Rokovanie prerušené
UV-V-168/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8514/2002
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-8456/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Odložený
UV-8515/2002
minister vnútra
Schválený
UV-8424/2002
minister vnútra
Schválený
UV-8426/2002
minister vnútra
Schválený
UV-7918/2002
minister pôdohospodárstva; predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Schválený
UV-8462/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-8507/2002
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Schválený
UV-8754/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8665/2002
predseda vlády
Schválený
UV-8540/2002
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkami
UV-8576/2002
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-8535/2002
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-8525/2002
minister pôdohospodárstva; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8559/2002
minister pôdohospodárstva; podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku ; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8560/2002
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-8564/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8390/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8379/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8528/2002
minister školstva
Schválený
UV-8120/2002
minister vnútra
Schválený
UV-8533/2002
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Schválený
UV-8703/2002
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Schválený
UV-8777/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Odložený
UV-8778/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Odložený
UV-8779/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Odložený
UV-8780/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Odložený
UV-8781/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Odložený
UV-8783/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Odložený
UV-8784/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Odložený
UV-8785/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Odložený
UV-8786/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Odložený
UV-8787/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Odložený
UV-8788/2002
podpredseda vlády a minister hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku
Odložený
UV-8803/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-D-171/2002
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-172/2002
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-173/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-8501/2002
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-8513/2002
podpredseda vlády a minister financií
Odložený
UV-8569/2002
predseda Úradu pre štátnu službu
Odložený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 04.12.2002 html 30,17 kB
html komunike.html Komuniké 04.12.2002 html 23,19 kB

História:
04.12.2002 09:00
19.01.2011 08:54