Program rokovania

Základné údaje
10
schôdze vlády Slovenskej republiky
27.11.2002
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-8340/2002
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Rokovanie prerušené
UV-8148/2002
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkami
UV-8232/2002
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený s pripomienkou
UV-8350/2002
minister vnútra
Schválený
UV-8325/2002
minister vnútra
Schválený
UV-8316/2002
minister obrany
Schválený
UV-8320/2002
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-8359/2002
predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
Schválený
UV-8458/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8413/2002
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený s pripomienkami
UV-8412/2002
minister životného prostredia
Schválený s pripomienkou
UV-8404/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8403/2002
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-8389/2002
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Vzatý na vedomie
UV-8397/2002
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-8378/2002
minister zdravotníctva
Schválený
UV-8377/2002
podpredseda Rady FDaM
Vzatý na vedomie
UV-8423/2002
minister zdravotníctva
Rokovanie prerušené
UV-8512/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-8511/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-8510/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-8516/2002
minister zahraničných vecí; podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-8509/2002
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Informatívne materiály
UV-8295/2002
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
UV-8317/2002
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)
Vzatý na vedomie
UV-8321/2002
minister práce, soc. vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-8407/2002
podpredseda vlády a minister financií a splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
Vypustený
UV-8408/2002
podpredseda vlády a minister financií a splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
Vypustený
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 27.11.2002 html 19,09 kB
html komunike.html Komuniké 27.11.2002 html 14,89 kB

História:
27.11.2002 09:00
16.04.2010 13:37