Program rokovania

Základné údaje
91
schôdze vlády Slovenskej republiky
23.06.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-14151/2004
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-11866/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-13709/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-13176/2004
minister vnútra
Schválený
UV-13869/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-13822/2004
minister školstva
Vypustený
UV-13816/2004
minister školstva
Vypustený
UV-14143/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-14046/2004
minister životného prostredia
Schválený s pripomienkou
UV-14192/2004
minister obrany
Schválený
UV-V-690/2004
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Schválený
UV-13666/2004
riaditeľ NBÚ
Odložený
UV-13551/2004
riaditeľ NBÚ
Odložený
UV-14041/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-14443/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-12854/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-14318/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny; podpredseda vlády a minister financií ; minister výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14358/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-14360/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-13946/2004
minister kultúry
Schválený
UV-D-692/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-693/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-694/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-695/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-D-696/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-14201/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-14205/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-14373/2004
podpredseda vlády a minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14372/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-14209/2004
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14369/2004
minister vnútra
Schválený s pripomienkou
UV-14413/2004
podpredseda vlády a minister spravodlivosti; predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
Schválený s pripomienkou
UV-14288/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-14287/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-14494/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14495/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-14453/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-14668/2004
vedúci Úradu vlády SR
Nesprístupňovaný - Ústny návrh
Schválený
Informatívne materiály
UV-14141/2004
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-14162/2004
predseda Rady Úradu pre finančný trh; podpredseda Rady Úradu pre finančný trh pre dohľad nad kapitálovým trhom
Vzatý na vedomie
UV-14164/2004
predseda Rady Úradu pre finančný trh; podpredseda Rady Úradu pre finančný trh pre dohľad nad kapitálovým trhom
Vzatý na vedomie
UV-14165/2004
predseda Rady Úradu pre finančný trh; podpredseda Rady Úradu pre finančný trh pod dohľadom nad poisťovníctvom
Vzatý na vedomie
UV-14166/2004
predseda Rady Úradu pre finančný trh; podpredseda Rady Úradu pre finančný trh pre dohľad nad poisťovníctvom
Vzatý na vedomie
UV-14172/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-14221/2004
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-14445/2004
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 23.06.2004 html 27,62 kB
html komunike.html Komuniké 23.06.2004 html 19,44 kB

História:
23.06.2004 10:00
16.04.2010 13:37