Program rokovania

Základné údaje
142
schôdze vlády Slovenskej republiky
11.03.2009
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-6459/2009
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6452/2009
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Rokovanie prerušené
UV-6457/2009
minister kultúry
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6500/2009
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6499/2009
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6501/2009
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, minister financií a minister výstavby a regionálneho rozvoja
Vypustený
UV-6399/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-6288/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-6657/2009
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5771/2009
minister hospodárstva
Schválený
UV-6743/2009
guvernér Národnej banky Slovenska
Schválený
UV-6691/2009
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-6923/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
Informatívne materiály
UV-V-191/2009
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál je vyhradený
Vzatý na vedomie
UV-6472/2009
predsedníčka Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-6474/2009
predsedníčka Protimonopolného úradu SR
Stiahnutý
UV-6625/2009
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 11.03.2009 html 9,73 kB
html komunike.html Komuniké 11.03.2009 html 8,82 kB

História:
11.03.2009 10:00
23.03.2015 11:15