Program rokovania

Základné údaje
98
schôdze vlády Slovenskej republiky
31.08.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-16640/2004
minister kultúry
Nesúhlas
UV-16642/2004
podpredseda vlády a minister financií
Nesúhlas
UV-18204/2004
minister obrany
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-18011/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-18170/2004
minister školstva
Schválený
UV-18173/2004
minister školstva
Schválený
UV-18202/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-16209/2004
minister vnútra
Schválený
UV-18178/2004
predseda Štatistického úradu SR
Schválený
UV-18209/2004
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Schválený
UV-18331/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-18281/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-18225/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
Informatívne materiály
UV-18087/2004
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
UV-18125/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-18193/2004
predseda vlády
Vzatý na vedomie
UV-18194/2004
predseda vlády
Vzatý na vedomie
UV-18228/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 31.08.2004 html 10,99 kB
html komunike.html Komuniké 31.08.2004 html 9,50 kB

História:
31.08.2004 10:00
12.10.2010 08:38