Program rokovania

Základné údaje
96
schôdze vlády Slovenskej republiky
14.05.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-9741/2008
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-10063/2008
ministerka pôdohospodárstva
Stiahnutý
UV-9842/2008
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-9946/2008
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-6826/2008
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-9706/2008
minister životného prostredia
Vypustený
UV-9494/2008
minister obrany
Schválený
UV-9365/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-9765/2008
minister financií
Schválený
UV-9487/2008
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Schválený
UV-10199/2008
minister obrany
Schválený
UV-10180/2008
minister hospodárstva
Rokovanie prerušené
UV-10151/2008
minister financií
Schválený
UV-10185/2008
minister financií
Schválený
UV-9968/2008
minister životného prostredia a minister zahraničných vecí
Schválený
UV-9985/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Schválený
UV-10167/2008
riaditeľ NBÚ
Schválený
UV-10230/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-10472/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-10427/2008
minister hospodárstva
Schválený
Utajené materiály
UV-D-366/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-D-367/2008
minister zahraničných vecí
Dôverné
Schválený
UV-V-379/2008
minister zahraničných vecí; minister obrany
Vyhradené
Schválený s pripomienkou
Informatívne materiály
UV-9530/2008
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Vzatý na vedomie
UV-9877/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-10042/2008
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-10184/2008
podpredseda vlády a minister vnútra
Vzatý na vedomie
UV-10204/2008
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 14.05.2008 html 15,51 kB
html komunike.html Komuniké 14.05.2008 html 11,86 kB

História:
14.05.2008 10:00
04.05.2015 13:40