Program rokovania

Základné údaje
104
schôdze vlády Slovenskej republiky
09.07.2008
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-14801/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Schválený
UV-14177/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Schválený
UV-14507/2008
minister hospodárstva
Schválený
UV-14786/2008
minister financií
Schválený
UV-14794/2008
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-14642/2008
minister obrany
Schválený
UV-14809/2008
minister obrany a minister zdravotníctva
Schválený
UV-15382/2008
minister obrany
Schválený
UV-14704/2008
minister obrany
Nesprístupňovaný - Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)
Schválený
UV-14798/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-14299/2008
minister zdravotníctva
Rokovanie prerušené
UV-14515/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-14493/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-14502/2008
minister zahraničných vecí
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14839/2008
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-13378/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-14797/2008
minister kultúry
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-14904/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-14881/2008
predseda vlády
Schválený
UV-14854/2008
predseda vlády
Schválený
UV-14820/2008
podpredseda vlády a minister vnútra, minister obrany, minister zahraničných vecí, minister hospodárstva a riaditeľ Slovenskej informačnej služby
Schválený
UV-14931/2008
minister financií
Rokovanie prerušené
UV-14932/2008
minister financií
Schválený
UV-14780/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Schválený
UV-15001/2008
vedúci Úradu vlády SR
Schválený
UV-14906/2008
minister životného prostredia
Schválený
UV-15080/2008
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15059/2008
ministerka pôdohospodárstva
Schválený
UV-15345/2008
podpredseda vlády a minister vnútra, podpredseda vlády a minister spravodlivosti a minister financií
Schválený
UV-14917/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny
Schválený
UV-15344/2008
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15164/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Schválený
UV-15343/2008
minister zdravotníctva
Schválený
UV-24819/2007
minister zdravotníctva
Schválený
Utajené materiály
UV-V-486/2008
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
Vyhradené
Schválený
Informatívne materiály
UV-14476/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-14477/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-14481/2008
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-14513/2008
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Vzatý na vedomie
UV-14512/2008
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Vzatý na vedomie
UV-14516/2008
vedúci Úradu vlády SR
Vzatý na vedomie
UV-14517/2008
predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vzatý na vedomie
UV-14518/2008
predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vzatý na vedomie
UV-14641/2008
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-14776/2008
podpredseda vlády a minister školstva
Vzatý na vedomie
UV-14876/2008
minister životného prostredia
Vzatý na vedomie
UV-14933/2008
minister obrany
Vzatý na vedomie
UV-15141/2008
minister zdravotníctva
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 09.07.2008 html 29,06 kB
html komunike.html Komuniké 09.07.2008 html 23,16 kB

História:
09.07.2008 10:00
20.04.2015 10:53