Program rokovania

Základné údaje
170
schôdze vlády Slovenskej republiky
22.08.2001
9:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-5671/2001
ministerka financií
Vypustený
UV-5114/2001
minister školstva
Vypustený
UV-5676/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5632/2001
minister obrany
Schválený s pripomienkami
UV-5633/2001
minister obrany
Schválený s pripomienkami
UV-5031/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5033/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5032/2001
minister pôdohospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5607/2001
minister spravodlivosti
Vrátený na dopracovanie
UV-5686/2001
minister spravodlivosti
Schválený
UV-4958/2001
minister kultúry
Rokovanie prerušené
UV-5208/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5306/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5655/2001
minister školstva
Schválený
UV-2140/2001
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5575/2001
ministerka financií
Schválený
UV-5678/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený
UV-4806/2001
minister hospodárstva
Stiahnutý
UV-5610/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený
UV-5659/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5661/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-5658/2001
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-5675/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-5542/2001
minister práce, soc. vecí a rodiny
Schválený s pripomienkou
UV-5532/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
UV-5534/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Schválený
UV-5533/2001
podpredseda vlády I. Mikloš
Vypustený
UV-5583/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-5586/2001
ministerka financií
Schválený
UV-5652/2001
minister zdravotníctva
Schválený
UV-4879/2001
minister kultúry
Schválený
UV-5582/2001
minister dopravy pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-5751/2001
minister zahraničných vecí
Schválený s pripomienkami
UV-5386/2001
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5731/2001
minister vnútra
Schválený
UV-5699/2001
minister obrany
Schválený
UV-5238/2001
podpredseda vlády P. Csáky
Schválený
UV-5721/2001
ministerka financií
Schválený s pripomienkami
UV-5735/2001
vedúci Úradu vlády SR
Vypustený
UV-5803/2001
minister vnútra
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-5691/2001
ministerka financií
Schválený
UV-5791/2001
minister hospodárstva
Schválený
UV-5790/2001
minister hospodárstva
Odložený
UV-5795/2001
minister pôdohospodárstva; predseda Ústrednej povodňovej komisie
Rokovanie prerušené
Informatívne materiály
UV-5667/2001
ministerka financií
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 22.08.2001 html 25,84 kB
html komunike.html Komuniké 22.08.2001 html 23,43 kB

História:
22.08.2001 09:00
16.07.2010 11:54