Program rokovania

Základné údaje
106
schôdze vlády Slovenskej republiky
27.10.2004
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-21259/2004
minister životného prostredia
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21260/2004
minister životného prostredia
Schválený
UV-20536/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-21480/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny; podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkami
UV-21454/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Schválený
UV-21425/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-21234/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-21291/2004
minister zdravotníctva
Vypustený
UV-21124/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
UV-21468/2004
minister kultúry
Schválený
UV-21350/2004
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
Schválený
UV-21821/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-21562/2004
podpredseda vlády a minister financií
Rokovanie prerušené
UV-21579/2004
minister životného prostredia
Schválený
UV-21578/2004
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-21585/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-21590/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-21595/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-D-1017/2004
minister zahraničných vecí
Nesprístupňovaný - Materiál je dôverný
Schválený
UV-21676/2004
minister obrany
Schválený
UV-21474/2004
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-21782/2004
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-21063/2004
podpredseda vlády a minister financií
Schválený s pripomienkami
UV-21879/2004
minister vnútra
Schválený
UV-21861/2004
minister kultúry
Schválený
UV-21847/2004
minister pôdohospodárstva
Schválený
Informatívne materiály
UV-21318/2004
podpredseda vlády a minister hospodárstva
Odložený
UV-21323/2004
podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny
Vzatý na vedomie
UV-21742/2004
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 27.10.2004 html 17,50 kB
html komunike.html Komuniké 27.10.2004 html 15,57 kB

História:
27.10.2004 10:00
16.04.2010 13:37