Program rokovania

Základné údaje
10
schôdze vlády Slovenskej republiky
13.09.2006
10:00 h
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Uzatvorené
Riadne materiály
UV-14724/2006
podpredseda vlády a minister spravodlivosti
Súhlas
UV-12989/2006
minister hospodárstva
Vypustený
UV-15434/2006
minister financií
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15390/2006
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Schválený
UV-15431/2006
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-15505/2006
minister zdravotníctva
Schválený
UV-15448/2006
minister zdravotníctva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15566/2006
minister hospodárstva
Znenie so zapracovanými pripomienkami
UV-15508/2006
minister zdravotníctva
Schválený
UV-15530/2006
minister pôdohospodárstva
Schválený
UV-15596/2006
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-15536/2006
minister zahraničných vecí
Schválený
UV-15692/2006
minister výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
UV-15664/2006
minister životného prostredia
Schválený
Informatívne materiály
UV-11451/2006
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-15356/2006
predseda Štatistického úradu SR
Vzatý na vedomie
UV-15422/2006
predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR
Vzatý na vedomie
UV-15540/2006
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-15538/2006
minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
UV-15638/2006
podpredseda vlády a minister spravodlivosti; minister zahraničných vecí
Vzatý na vedomie
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
html Záznam 13.09.2006 html 14,00 kB
html komunike.html Komuniké 13.09.2006 html 11,09 kB

História:
13.09.2006 10:00
29.01.2016 15:36